Apie mus

Apie Tajik Baltic Culture Centre (Tadžikų Baltijos kultūros centras) TBCC
Tadžikų Baltijos kultūros centras yra ribotos atsakomybės civilinė nevyriausybinė organizacija. Jis buvo sukurtas remiantis tadžikų bendruomene Lietuvoje, kuri buvo neoficialiai įsteigta 2018 metų sausį. Naujai įkurtos NVO teisinė forma yra asociacija. TBKC yra užregistruota 2019-11-19 Lietuvos Respublikos Kauno miesto savivaldybėje numeriu 305346386. Organizacijos tikslas yra skatinti visapusišką tadžikų, gyvenančių Lietuvoje, veiklos plėtrą ir jų prisitaikymą naujoje gyvenamojoje aplinkoje.

Iki dabar TBKC turėjo galimybę supažindinti piliečius ir savivaldybę su savo organzicija įgyvendinant nedidelius su ekologija susijusius projektus, supažindinant vietinius gyventojus su tadžikų tradicine virtuve ir nacionaline kultūra, bei sporto, laisvalaikio ir poilsio programomis. TBKC taip pat organizavo apsilankymus į kai kurias pažintines istorines vietas.

Per trumpą egzistavimo laiką, ši orgnizacija sugebėjo:

Įsitvirtinti kaip nevyriausybinė organizacija;

Surasti tinkamą ofisą;

Įdarbinti tinkamą personalą;

Aprūpinti ofisą būtiniausiomis priemonėmis ir baldais;

Sukurti organizacijos logotipą ir tinklapį;

Įgyvendinti nedidelius savanoriškus projektus;

Užmegzti partnerystes su vietinėmis, panašiomis organizacijomis.

Šiuo metu TBKC skiria ypač daug dėmesio organizacijos prezentacijai, pagrindinio tarptautinio ir vietinio tinklapio kūrimui, remėjų paieškai, NVO personalo kompetencijų ir gebėjimų stiprinimui, reikalingiausios duomenų bazės kūrimui, tyrimų atlikimui, kurių metų pagal poreikius bus išsiaiškinta ateities projektų tikslinė auditorija. Sukūrus atskaitos taškus ar lyginamąją analizę, naujoji NVO gali rasti spragas, kurias reikia užpildyti, ir įvertinti projekto pasiekimus. Rezultatais pagrįstų projektų kūrimas ir įgyvendinimas TBKC veiklos pradžioje labai priklauso nuo kitų susijusių nacionalinių ir tarptautinų institucijų paramos.

Šiuo metu TBKC prioritetai yra:

  1. Lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas vidurinėse mokyklose ir gimnazijose;
  2. Apklausų ir tyrimų įgyvendinimas tadžikų tautai, siekiant nustatyti jų prioritetinius poreikius ir juos patenkinti;
  3. Paauglių įtraukimas į sportinę veiklą;
  4. Asmeninės praktikos skatinimas;
  5. Moterų vystimasis;
  6. Tolerancijos ir sambūvio skatinimas;
  7. Mokymų apie mažumų teises įvedimas;
  8. Radikalėjimo prevencija;
  9. Kultūrinių mainų renginiai.

Įstatyminiai TBKC tikslai:

Autorinės teisės; apgyvendinimo vystymasis; gretimos teisės; prisitaikymas prie gyvenamosios aplinkos; kultūrinis paveldas; laisvalaikio veiklų organizavimas; mažumų integracija ir teisių gynyba; tautinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto plėtojimas; nacionalinis saugumas ir gynyba; neformalusis švietimas; pagalba karo ir Dievo veiksmų aukoms; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeistų socialinių grupių integracija; pilietinis švietimas; profesinis tobulėjimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; tarptautinis bendradarbiavimas; įstatymas ir tvarka; vartotojų teisių gynimas; verslo skatinimas; vietos bendruomenės plėtra; žmonių ir piliečių teisės gynimas.

TBKC veiklos sritys: kultūrinis švietimas; paslaugos.

TBKC džiaugiasi ir yra atvirta bet kokiai tinkamai korporacijai ir partnerystei.